Cờ ảnh và biểu ngữ

Sản phẩm được gồm 2 mặt cờ hoặc chỉ có 1 mặt cờ. Nhưng phổ biến là 2 mặt cờ: Mặt trước thêu , in ấn hoặc tượng gỗ các biểu tượng của hội thánh gồm có: Thánh quan thầy, Thánh Thể, Lòng chúa Thương Xót, ... Mặt sau thêu biểu tượng của giáo xứ hoặc đoàn hội Chất liệu làm sản phẩm đa dạng, phong phú, và hầu hết là thêu tay truyền thống. Có ren vàng viền cờ. Chúng tôi cũng hỗ trợ cột bằng gỗ hoặc kim loại Kích thước tiêu chuẩn cho cờ ảnh thường là 170x100

Tất cả có 4 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp