Cờ ảnh

Cờ ảnh trong giờ phụng vụ có kích thước 100 x 170 cm. Cờ ảnh gồm 2 mặt: mặt trước thêu biểu tượng công giáo, mặt sau thêu biểu tượng đoàn hội.

Tất cả có 4 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp