Lễ phục công giáo

Những sản phẩm trên chúng tôi thiết kế theo mùa. chung tôi mong muốn được gửi đến các Giám mục, linh mục những chất liệu vải đẹp và tốt nhất trên thị trường bằng những kỹ thuật thêu hiện đại cũng như truyền thống. Những thiết kế của chúng tôi quan tâm vào những chi tiết nhỏ nhất của thiết kế. Để làm tôn lên vẻ trang nghiêm và ý nghĩ của từng sản phẩm.

Tất cả có 18 sản phẩm
Hiển thị 12 24 Tất cả
Sắp xếp

Áo Alba - MS 01

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ trắng - MS:ALTr09

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ Hồng Đẹp

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ Tím cho mùa chay

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ Công Khải

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ xanh - MS:ALX06

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ xanh - MS:ALX04

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ xanh - MS:ALX01

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới
Mới
Mới

Áo lễ tím - MS ALTi03

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới

Áo lễ tím - MS:ALTi05

Liên hệ: 0945 261 061

Xem chi tiết

Mới