Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ hôn phối; Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng và Chúa Nhật thứ tư mùa Chay

Ngày đăng: 15-11-2018

Lượt xem: 288

Sản phẩm cùng loại

ÁO LỄ ĐỎ - MS: ALD01

Áo Lễ Trắng - MS: ALTr08

Áo lễ Công Khải