Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ hôn phối; Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng và Chúa Nhật thứ tư mùa Chay

Ngày đăng: 18-01-2019

Lượt xem: 395

Sản phẩm cùng loại

Áo lễ tím - MS ALTi03

Cờ ảnh Lòng chúa thương xót (màu Tím)