Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ hôn phối; Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng và Chúa Nhật thứ tư mùa Chay

Ngày đăng: 20-03-2019

Lượt xem: 487

Sản phẩm cùng loại

Áo lễ xanh - MS:ALX04

Áo lễ Công Khải