Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ hôn phối; Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng và Chúa Nhật thứ tư mùa Chay

Ngày đăng: 20-09-2018

Lượt xem: 188

Sản phẩm cùng loại

Cờ ảnh Lòng chúa thương xót (màu Tím)

Áo lễ xanh - MS:ALX04

Áo lễ tím - MS:ALTi05