Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ đem lại niềm hân hoan. Thường sừ dụng trong các thánh lễ hôn phối...

Ngày đăng: 18-01-2019

Lượt xem: 294

Sản phẩm cùng loại

Áo lễ Tím - MS: ALTi01

Áo lễ hồng - MS:ALH01

Áo lễ tím - MS:ALTi05