Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ đem lại niềm hân hoan. Thường sừ dụng trong các thánh lễ hôn phối...

Ngày đăng: 20-09-2018

Lượt xem: 112

Sản phẩm cùng loại

Áo lễ đỏ - MS: ALD02

Áo lễ tím - MS:ALTi05

Áo lễ trắng - MS:ALTr09