Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ đem lại niềm hân hoan. Thường sừ dụng trong các thánh lễ hôn phối...

Ngày đăng: 21-07-2018

Lượt xem: 21

Sản phẩm cùng loại

Áo lễ Tím - MS: ALTi01

Cờ ảnh Lòng chúa thương xót (màu Tím)