Áo lễ hồng dùng trong các thánh lễ đem lại niềm hân hoan. Thường sừ dụng trong các thánh lễ hôn phối...

Ngày đăng: 15-11-2018

Lượt xem: 187

Sản phẩm cùng loại

Áo lễ xanh - MS:ALX06

Áo Lễ Trắng - MS: ALTr08

Áo lễ Công Khải