True

Áo Lễ Công Khải Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Áo Lễ Công Khải instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Image Watermarker
Provide Watermark image for Odoo Website Image.
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Organize and schedule your projects
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
Payroll
Manage your employee payroll records
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
thương mại điện tử
Sell your products online
Mua hàng
Purchase orders, tenders and agreements
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Expenses
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Audit Log
Bảng thông tin
Build your own dashboards
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Document Management System
Document Management System for Odoo
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
Quản lý kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Show Record Metadata
Allow user view record meta data even without developer mode
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Progressive web application
Make Odoo a PWA
Email Marketing
Design, send and track emails
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Các sự kiện
Publish events, sell tickets

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Vietnam - Accounting